پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد-تاییدخواهی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد-تاییدخواهی

این پرسشنامه شامل 11 سوال بوده و با هدف مقايسه مدل ذهني طرحواره اي تيزدل و مدل شبكه تداعي باور در تبيين تفكر افسردگي زا طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد-تاییدخواهی