پرسشنامه رایگان افسردگی

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی

این پرسشنامه شامل 21 سوال بوده و با هدف بررسي اثر بخشي شناخت-رفتار درمانگري گروهي نواجوانان، مهارت آموزي والدين، توام با جلسات مشترك نوجوانان -والدين، در كاهش نشانه‌هاي افسرده‌وار طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی