پرسشنامه رایگان افسردگی هامیلتون HRSD

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی هامیلتون HRSD

این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال بوده و با هدف بررسی نقش اجتماعی مداری و استقلال مداری به عنوان عوامل زمینه ساز افسردگی اساسی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از سایت زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی هامیلتون HRSD