پرسشنامه رایگان افتراق معنایی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افتراق معنایی

این پرسشنامه شامل ۴ بخش مختلف هر کدام ۸ سوال بوده و با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزندان عقب مانده ذهنی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افتراق معنایی