پرسشنامه رایگان اعتبارسنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال فارسی کودکان

تاریخ انتشار : 25 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اعتبارسنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال فارسی کودکان

هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط ‌کاربر کتابخانه‌‌های ‌دیجیتال فارسی کودکان بر اساس معیارهای استخراج شده از متون است. برای انجام پژوهش از روش­های پیمایشی و ارزیابانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سیاهه­ی وارسی محقق ساخته گردآوری شد. از میان پژوهش‌های مشاهده شده، دسته‌بندی 21 ‌گانه  نوروزی و حریری (1388) در نظر گرفته شد. سیاهه­ی اولیه شامل 21 مقوله­ی (طراحی، نمایش اطلاعات، سادگی، انسجام، راهنمایی، راهبری، کنترل کاربر، زبان، تصحیح­خطا ، تعامل، بازخورد، جست­و­جو، قابلیت یادگیری، پشتیبانی از کاربر، کاهش بار حافظه کاربر، تجربه کاربر، سازگاری، مشاهده وضعیت سامانه، تطبیق بین سیستم و جهان واقعی، انعطاف پذیری و شخصی­سازی) و 171 معیار بود. پس از اعتبارسنجی سیاهه با احتساب نقطه مطلوب 4، سیاهه­ی نهایی با 17 مقوله و 97 معیار برای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه­های دیجیتال (ICDL، تبیان، ملی، کودکان، جامعه­ی مجازی، جزیره­ی­دانش، کتابک و کودکانه) مورد استفاده قرار گرفت.  یافته­ها نشان داد از بین معیارهای مورد مطالعه، “وضوح در ارائه جملات راهنما و قابل درک بودن راهنما” از مقوله­ی زبان با میانگین 55/4 و “اجتناب از آوردن متن‌های زیر خط دار در کنار پیوندها” از مقوله­ی طراحی با میانگین 96/2 به ترتیب بالاترین و پایین­ترین امتیاز را از نظر متخصصان کسب کردند. حاصل رتبه­بندی کتابخانه­ها از نظر رعایت معیارهای سیاهه ارزیابی نشانگر آن است که کتابخانه دیجیتال ملی کودکان با رعایت 73 درصد معیارها در رتبه نخست قرار دارد پس از آن کتابخانه‌های دیجیتال کتابک (72 %)، ICDL (68 %)، جزیره­ی دانش (67 %)، کودکانه (47 %)، تبیان (44 %)،  جامعه­ی مجازی (44 %) و کودکان (32 %) قرار دارند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اعتبارسنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال فارسی کودکان