پرسشنامه رایگان استفاده از کارگاه برای حرفه و فن

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استفاده از کارگاه برای حرفه و فن

این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی استفاده از کارگاه برای حرفه و فن طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استفاده از کارگاه برای حرفه و فن