پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استفاده از اینترنت

این پرسشنامه شامل 21 سوال بوده و با هدف مقايسه رفتار اطلاع‌يابي آموزشي -پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و فني مهندسي در استفاده از اينترنت طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استفاده از اینترنت

این پرسشنامه شامل 29 سوال بوده و با هدف بررسي الگوي رفتار جستجو و اطلاع يابي نوجوانان دبيرستاني شهر تهران در استفاده از اينترنت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استفاده از اینترنت

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج