پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استفاده از اینترنت

این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال بوده و با هدف مقایسه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی -پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استفاده از اینترنت

این پرسشنامه شامل ۲۹ سوال بوده و با هدف بررسی الگوی رفتار جستجو و اطلاع یابی نوجوانان دبیرستانی شهر تهران در استفاده از اینترنت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استفاده از اینترنت

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج