پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای وضعیت فیزیکی مدارس با استانداردهای کشور

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای وضعیت فیزیکی مدارس با استانداردهای کشور

این پرسشنامه شامل ۶۵ سوال بوده و با هدف بررسی مقایسه‌ای وضعیت فیزیکی مدارس ابتدایی شهر تبریز با استانداردهای کشور طراحی شده  است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای وضعیت فیزیکی مدارس با استانداردهای کشور