پرسشنامه رایگان ارزیابی و تحلیل محیط درونی (قوت ها/ضعف ها) آموزش عالی

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل محیط درونی (قوت ها/ضعف ها) آموزش عالی

این پرسشنامه شامل 15 سوال بوده و با هدف تدوين الگوي مديريت استراتژيك آموزش عالي ايران طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی و تحلیل محیط درونی (قوت ها/ضعف ها) آموزش عالی