پرسشنامه رایگان ارزیابی منابع انسانی سازمان

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی منابع انسانی سازمان

این پرسشنامه شامل 5 سوال می باشد. این پرسشنامه چگونگی توسعه منابع انسانی جهت دستیابی به اهداف و بهبودها را به ویژه در رابطه با جذب کارکنان مناسب و توسعه مهارت های آن ها جهت دستیابی به اهداف سازمان را ارزیابی می کند. همچنین چگونگی همراستا شدن آرزوها و اهداف کارکنان با اهداف سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی منابع انسانی سازمان