پرسشنامه رایگان ارزیابی محیط کار افراد در سازمان

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی محیط کار افراد در سازمان

این پرسشنامه شامل 18 گویه بوده و با هدف ارزیابی محیط کار افراد در سازمان آنها طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی محیط کار افراد در سازمان