پرسشنامه رایگان ارزیابی فعالیت ها و رفتار مدیریت و رهبری

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی فعالیت ها و رفتار مدیریت و رهبری

این پرسشنامه شامل 5 سوال می باشد. این پرسشنامه فعالیت ها و رفتار مدیریت را ارزیابی می نماید و نقش مدیریت را در ایجاد اهداف روشن، ارزش های کیفی و اهداف سازمانی و فراهم آوردن ساختار لازم برای اطمینان از استقرار اشاعه آن ها در سرتاسر سازمان مورد ارزیابی قرار می دهد.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی فعالیت ها و رفتار مدیریت و رهبری