پرسشنامه رایگان ارزیابی شراکت ها و منابع سازمان

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی شراکت ها و منابع سازمان

این پرسشنامه شامل 5 سوال می باشد. این پرسشنامه چگونگی مدیریت سازمان بر منابع خارجی و کلیدی اش (همچون همکاری با تامین کنندگان ) و منابع داخلی (مانند منابع مالی، اطلاعاتی، ساختمان و تجهیزات، تکنولوژی ها و…) را ارزیابی می کند. در این پرسشنامه اینکه منابع کلیدی برای دستیابی به استراتژی جامع سازمان به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی شراکت ها و منابع سازمان