پرسشنامه رایگان ارزیابی خط مشی و استراتژی های سازمان

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی خط مشی و استراتژی های سازمان

این پرسشنامه شامل 4 سوال می باشد. این پرسشنامه چگونگی هم راستا شدن اهداف و ارزش های سازمان را با کلیه سطوح استراتژی و طرح ریزی فعالیت ها مورد ارزیابی قرار می دهد و به بررسی اینکه آیا استراتژی و طرح ریزی بر مبنای عوامل و داده های مطمئن صورت می گیرد.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی خط مشی و استراتژی های سازمان