پرسشنامه رایگان ارزش های اجتماعی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزش های اجتماعی

این پرسشنامه شامل 45 سوال بوده و با هدف بررسی ارتباط بین سطح شرایط ارزشمندی و اضطراب طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزش های اجتماعی