پرسشنامه رایگان ارزشهای اجتماعی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشهای اجتماعی

این پرسشنامه شامل 45 سوال می باشد و با هدف بررسی ارزشهای اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشهای اجتماعی