پرسشنامه رایگان ادراک حل مسئله

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک حل مسئله

این پرسشنامه شامل 35 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی ادراک حل مسئله طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک حل مسئله