پرسشنامه رایگان ادراك توانمندي اعضاي هيات علمي

تاریخ انتشار : 27 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ادراك توانمندي اعضاي هيات علمي

این پرسشنامه شامل 20 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بني جو توانا سازي و ادراك توانمندي اعضاي هيات علمي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراك توانمندي اعضاي هيات علمي