پرسشنامه رایگان اختلال هويت جنسي

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلال هويت جنسي

چکیده: 

هدف: هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل خانوادگي موثر بر اختلال هويت جنسي جوانان و مشكلات اجتماعي و روانشناختي آنها در مشهد ميباشد، روش تحقيق مطالعه ي موردي و از طريق طرح پرسشنامه مي باشد.

روش: جامعه ي آماري تمام افراد داراي اختلال هويت جنسي است كه عمل تغيير جنسيت را پشت سرگذاشته اند و نامشان در سازمان بهزيستي مشهد ثبت شده است. نمونه گيري از روش گلوله برفي صورت گرفت.

يافته ها: با توجه به ارتباط نظريات با موضوع تحقيق ، 5 فرضيه تدوين شد كه در پايان تحقيق 4 فرضيه را رد و تنها يكي از فرضيه ها اثبات شد و يافته ها نشان مي دهد كه در صورت تمايل والدين به داشتن فرزندي با جنس مخالف، احتمال بروز اختلال هويت جنسي و تمايل فرد براي رسيدن به جنسيت دلخواه والدين وجود خواهد داشت.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلال هويت جنسي