پرسشنامه رایگان اختلال نقص توجه / بيش فعالي SWAN

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلال نقص توجه / بيش فعالي SWAN

این پرسشنامه شامل 18 سوال بوده و با هدف بررسي همراهي اختلال لجبازي و نافرماني با سه نوع اختلال نقص توجه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلال نقص توجه / بيش فعالي SWAN