پرسشنامه رایگان اختلال نقص توجه / بیش فعالی SWAN

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلال نقص توجه / بیش فعالی SWAN

این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال بوده و با هدف بررسی همراهی اختلال لجبازی و نافرمانی با سه نوع اختلال نقص توجه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلال نقص توجه / بیش فعالی SWAN