پرسشنامه رایگان اختلال سلوک دانش آموز از دید معلمان

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلال سلوک دانش آموز از دید معلمان

این پرسشنامه شامل ۱۵ سوال بوده و با هدف پرسشنامه رایگان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کار آمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی از دیدگان معلمان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلال سلوک دانش آموز از دید معلمان