پرسشنامه رایگان احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

Responsibility for Student Achievement (RSA)

The Responsibility for Student Achievement Questionnaire

Guskey‚ 1981‚ 1982‚ 1988

 معلم عزیز، میزان موافقت خود به یکی از گزینه های الف یا ب در هر جمله را به صورت درصد بیان کنید. چند درصد با گزینه الف یا ب در هر جمله موافق هستید؟ (جمع گزینه های الف و ب نباید بیشتر از 100 باشد).

نمونه سوالات:

1. اگر دانش آموزی در کلاس شما کارش را به خوبی انجام دهد، این به دلیل آن است که…

الف:    آن دانش آموز ذاتاً با استعداد است.

ب:      شما او را به خوبی تشویق کرده اید.(+)

2. اگر دانش آموزان کلاس، مطلبی را که شما درس داده اید نفهمیده باشند، این امر معمولاً …

الف:    به دلیل آن است که شما مطلب را به خوبی توضیح نداده اید.(-)

ب:      به دلیل آن است که دانش آموزان در درک مفاهیم مشکل، دیر آموز هستند.

3. اگر اغلب دانش آموزان شما در امتحانی که از آنها گرفته اید، نمره خوبی کسب کرده اند،……

الف:    به احتمال زیاد، آن امتحان بسیار آسان بوده است.

ب:      به احتمال زیاد، دانش آموزان می دانند که شما چه انتظارات و توقعی از آنها دارید. (+)

4. اگر دانش آموزان کلاس، نمی توانند مطلبی را که شما چند لحظه پیش گفته اید را به یاد بیاورند ….

الف:    معمولاً به دلیل آن است که شما بر روی مطلب مورد نظر تأکید لازم را نکرده بودید.(-)

ب:      معمولاً به دلیل آن است که بعضی از دانش آموزان به اندازه کافی توجه نمی کنند.

5. فرض کنید مدیر شما بیان می کند که شما کارتان را به خوبی انجام می دهید. این زمانی اتفاق می افتد که …

الف:    اغلب دانش آموزانم نمرات خوبی کسب کرده باشند.(+)

ب:      مدیر بخواهد در معلمان ایجاد انگیزه کند.

6. فرض کنید تدریس شما به طور خاص در یک درس موفقیت آمیز بوده است. این احتمالاً…..

الف:    به دلیل آن است که شما توانسته اید مطالب مشکل درس را برای دانش آموزان قابل فهم سازید.(+)

ب:      به دلیل آن است که این دانش آموزان معمولاً در تمام درس ها عملکرد خوبی دارند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز