پرسشنامه رایگان احساسات بدنی BSQ

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه احساسات بدنی BSQ

چکیده:

روش ( درمان کنترل پنیک ) یک درمان انتخابی برای اختلالات پنیک با یا بدون آگورافوبیا می باشد که اثر بخشی آن در سال ۱۹۹۴ توسط انجمن ملی بهداشت روانی آمریکا ( N.A.M.H) بر اساس مطالعات تجربی کنترل شده، به اثبات رسیده است ( توروسکی و بارلو، ۱۹۹۵). با وجود این در این باره اثر بخشی این روش درمانی که شاید بهترین نوع درمان شناختی- رفتاری باشد ( بارلو، ۱۹۹۷). در جمعیت ها و مکان های مختلف، اطلاعات کمی در دسترس است. در پژوهش حاضر، اثر بخشی و کارآیی (درمان کنترل پنیک ) در درمان بیماران مبتلا به پنیک با یا بدون آگورافوبیا در یک نمونه ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه بیمار مبتلا به اختلال پنیک و یک بیمار مبتلا به اختلال پنیک همراه با آگورافوبیا که بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، در یک طرح شبه تجربی تک موردی از نوع حالت اولیه چند گانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. افراد مبتلا به اختلال پنیک در سه مرحله خط پایه، جلسه چهارم، جلسه هشتم و جلسه آخر درمان با پرسشنامه احساسات بدنی BSQ ، شناخت های آگورافوبیک ACQ و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، ثبت تعداد و شدت حملات پنیک مورد ارزشیابی قرار گرفتند. نتایج کلی بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد، روش ( درمان کنترل پنیک ) در درمان بیماران مبتلا به اختلال پنیک با یا بدون آگورافوبیا در یک نمونه ایرانی (۴ نفر) اثر بخش است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احساسات بدنی BSQ