پرسشنامه رایگان احساسات افراد در مورد زندگی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه احساسات افراد در مورد زندگی

این پرسشنامه دارای 32 سوال بوده و با هدف مقايسه خودكار آمدي و خلاقيت در دانش آموزان كاربر اينترنت و غير كاربر طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احساسات افراد در مورد زندگی