پرسشنامه رایگان اجرای برنامه های پیش بینی شده

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اجرای برنامه های پیش بینی شده

این پرسشنامه شامل ۳ سوال بوده و با هدف تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اجرای برنامه های پیش بینی شده