پرسشنامه رایگان ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

گوردون پارکر، هیلاری توپلینگ ، و ال.بی.براون

Parental Bonding Instrument. Father’s form (PBIF)

پاسخگوی عزیز، در این پرسشنامه فهرستی از طرز برخورد و رفتارهای گوناگون والدین آورده شده است. لطفا با توجه به خاطراتی که از پدر خود قبل از ۱۶ سالگی دارید ، هر عبارت را با دقت بخوانید و بر اساس نمره گذاری زیر، تصمیم بگیرید که تا چه حد در مورد شما صحیح است .

اگر در مورد عبارتی مطمئن نیستید، به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره آن وضعیت پاسخ دهید .

۱= بسیار این طور بود ، ۲= تقریبا این طور بود ، ۳= تفریبا این طور نبود، ۴= ابدا این طور نبود .

۱)     با لحنی گرم و مهربان با من صحبت می کرد .
۱
۲
۳
۴
۲)     به اندازه نیاز کمکم نمی کرد .
۱
۲
۳
۴
۳)     به من اجازه می داد به کارهای مورد علاقه ام بپردازم .
۱
۲
۳
۴
۴)     از نظر عاطفی سرد به نظر می رسید .
۱
۲
۳
۴
۵)     به نظر می رسید مشکلات و نگرانی های مرا درک می کند .
۱
۲
۳
۴
۶)     با من رئوف و مهربان بود .
۱
۲
۳
۴

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابزار پیوند والدینی _فرم پدر