پرسشنامه رایگان ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

گوردون پارکر، هیلاری توپلینگ ، و ال.بی.براون

Parental Bonding Instrument. Father’s form (PBIF)

پاسخگوی عزیز، در این پرسشنامه فهرستی از طرز برخورد و رفتارهای گوناگون والدین آورده شده است. لطفا با توجه به خاطراتی که از پدر خود قبل از 16 سالگی دارید ، هر عبارت را با دقت بخوانید و بر اساس نمره گذاری زیر، تصمیم بگیرید که تا چه حد در مورد شما صحیح است .

اگر در مورد عبارتی مطمئن نیستید، به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره آن وضعیت پاسخ دهید .

1= بسیار این طور بود ، 2= تقریبا این طور بود ، 3= تفریبا این طور نبود، 4= ابدا این طور نبود .

1)     با لحنی گرم و مهربان با من صحبت می کرد .
1
2
3
4
2)     به اندازه نیاز کمکم نمی کرد .
1
2
3
4
3)     به من اجازه می داد به کارهای مورد علاقه ام بپردازم .
1
2
3
4
4)     از نظر عاطفی سرد به نظر می رسید .
1
2
3
4
5)     به نظر می رسید مشکلات و نگرانی های مرا درک می کند .
1
2
3
4
6)     با من رئوف و مهربان بود .
1
2
3
4

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابزار پیوند والدینی _فرم پدر