پرسشنامه رایگان طراحي و اجراي يك نرم افزار آموزشي جهت آموزش و توان بخشي ذهني دانش آموزان

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه طراحي و اجراي يك نرم افزار آموزشي جهت آموزش و توان بخشي ذهني دانش آموزان

این پرسشنامه شامل سه بخش شمارش تفریق و جمع بوده و با هدف طراحي و اجراي يك نرم افزار آموزشي جهت آموزش و توان بخشي ذهني دانش آموزان 8-7 ساله داراي اختلال يادگيري رياضي طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طراحي و اجراي يك نرم افزار آموزشي جهت آموزش و توان بخشي ذهني دانش آموزان