پرسشنامه رایگان آموزش مهارتهای اجتماعی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آموزش مهارتهای اجتماعی

چکیده:

این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال بوده و با هدف تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی (مدل فلنر) و پیش‌بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های کفایت اجتماعی طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آموزش مهارتهای اجتماعی