پرسشنامه رایگان آموزش مداوم بر ميزان خودآموزي فراگيران نهضت سوادآموزی

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آموزش مداوم بر ميزان خودآموزي فراگيران نهضت سوادآموزی

این پرسشنامه شامل45 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير آموزش مداوم بر ميزان خودآموزي فراگيران شركت كننده در نهضت سوادآموزي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آموزش مداوم بر ميزان خودآموزي فراگيران نهضت سوادآموزی