پرسشنامه رایگان آموزش مجازی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آموزش مجازی

چکیده:

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كفايت اجتماعي (مدل فلنر) و پيش‌بيني تغييرات پيشرفت تحصيلي بر اساس مؤلفه‌هاي كفايت اجتماعي طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آموزش مجازی