پرسشنامه رایگان میزان تاثیر آموزش اقدام پژوهی بر بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان تاثیر آموزش اقدام پژوهی بر بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی

این پرسشنامه شامل ۴۷ سوال بوده و با هدف . بررسی نگرش دبیران شهرستان رامسر درباره میزان تاثیر آموزش اقدام پژوهی بر بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان تاثیر آموزش اقدام پژوهی بر بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی