پرسشنامه رایگان آمادگی برای فعالیت های ورزشی

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آمادگی برای فعالیت های ورزشی

این پرسشنامه شامل ۱۱ سوال بوده و با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین و بی تمرینی بر پارامتهای فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی دختران دانشجوی غیر ورزشکار با توجه به عامل وزن طراجی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آمادگی برای فعالیت های ورزشی