پرسشنامه رایگان آمادگی برای فعالیت های ورزشی

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آمادگی برای فعالیت های ورزشی

این پرسشنامه شامل 11 سوال بوده و با هدف بررسي اثر يك دوره تمرين و بي تمريني بر پارامتهاي فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي دختران دانشجوي غير ورزشكار با توجه به عامل وزن طراجی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آمادگی برای فعالیت های ورزشی