آزمون رایگان ترس

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-azmoon

آزمون ترس

Phobia Questionnaire : James Geer
برای هر عبارت دور عددی که شدت ترس شما را نسبت به موضوع یا موقعیت گفته شده در عبارت را نشان می دهد، خط بکشید. ار مقیاس زیر استفاده کنید .
7
6
5
4
3
2
1
وحشت
خیلی زیاد
زیاد
کم و بیش
کم
خیلی کم
هیچ
 
نمونه سوالات:
 
1.        شئ تیره
1  2  3  4  5  6 7
2.        مسافرت با ماشین
1  2  3  4  5  6 7
3.        بدن مرده
1  2  3  4  5  6 7
4.        خفه کردن
1  2  3  4  5  6 7
5.        مردودی در امتحان
1  2  3  4  5  6 7
6.        ابله به نظر رسیدن
1  2  3  4  5  6 7

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون ترس

 

 

آزمون رایگان مفهوم خویشتن – بک

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

 

banner-azmoon

آزمون مفهوم خویشتن – بک
26 ماده

Beck Self – Concept Test (BSCT

لطفا در هر یک ازصفات وخصوصیاتی که در زیر ارائه شده است ، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی که در مورد شما درست ترین است ، علامت بزنید .

 

نمونه سوالات:
1- قیافه ام . . .
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم ، بد تر است .
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .
2- معلوماتم . . .
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
‌د- از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون مفهوم خویشتن – بک

پرسشنامه رایگان مقیاس خود پنداره راجرز

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس خود پنداره راجرز

 

پرسشنامه و آزمونی دو فرمه برای بررسی دقیق. پرسشنامه مقیاس خود پنداره راجرز در دو فرم تهیه شده است . شما باید دو بار این پرسشنامه را پر کنید. بار اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بیند و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگانمقیاس خود پنداره راجرز

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد خودپنداره راجرز روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه خود پنداره راجرز

 

آزمون رایگان عزت نفس کوپر اسمیت

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-azmoon

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
58 ماده

 

هر یک از سوالات زیر را با دقت مطالعه فرمایید . در صورتی که هر کدام از آن ها باوضعیت فعلی شما مطابقت دارد ، به آن پاسخ بلی بدهید و چنان چه در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ خیر یدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید .

 

نمونه سوالات:
1- بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم .
2- از خود خیلی مطمئن هستم .
3- اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم .
4- من دوست داشتنی هستم .
5- با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم .
6- هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم .

 

خصوصیات این آزمون

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

آزمون رایگان کلمات فراخوان یونگ

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ

Jung’s La Projection Associative

نمونه:
1-        سر
2-        سبز
3-        آب
4-     گزیدن
5-        فرشته
6-        دراز
7-        کشتی
8-     چیدن
9-        آدم
10-    مهربان
11-   میز
12-خواهش کردن
13-    حکومت
14-    لجباز
15-   نهال
16-رقصیدن

 

1-     زغال
2-     ملایم
3-     آواز
4-     حدس زدن
5-     درد
6-     تنبل
7-     حورشید
8-     خندیدن
9-     قهوه
10-هوا
11-گشاد
12-بردن
13-قصد
14-بشقاب
15-خسته
16-دزدیدن

خصوصیات این آزمون

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون کلمات فراخوان یونگ

تست رایگان شخصیت مینه سوتا ، فرم بلند MMPI2 (ام ام پی آی 2)

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-azmoon

تست شخصیت مینه سوتا ، فرم بلند MMPI2 (ام ام پی آی 2)

پرسشنامه اي كه در اختيار شماست، داراي تعدادي جمله است . با توجه به محتواي جمله ها پاسخ خود را در پاسخنامه وارد كنيد .
الف : اگر جمله اي هميشه يا در اغلب مواقع در مورد شما درست است در پاسخنامه در مقابل شماره مربوط به آن جمله دايره ” + ” را پركنيد . ( مانند الف در شكل زير ) .
ب : اگر جمله اي هميشه يا در اغلب مواقع در مورد شما درست نيست در پاسخنامه در مقابل شماره مربوط به آن جمله دايره ” – ” را پر كنيد ( مانند ب در شكل زير) .
ج : اگر جمله اي به شما مربوط نمي شود و يا چيزي است كه نمي توانيد در مورد آن تصميم بگيريد در پاسخنامه در مقابل شماره مربوط به ان جمله هيچ علامتي نگذاريد ( مانند ج در شكل زير ) .
مثال :

الف : Å y
ب : Å y
ج : Å y

تذكرات:
الف – در اين پرسشنامه جواب صحيح يا غلط وجود ندارد ، بنابراين طبق نظر و احساس خود پاسخ دهيد .
ب – اگر به جملاتي برخورديد كه به نظرتان عجيب مي آيد نگران نشويد و توجه داشته باشيد كه بعضي از جملات مربوط به گروههاي خاصي از افراد است .
ج – هنگام علامت گذاري دقت كنيد كه شماره جمله در پرسشنامه و پاسخنامه يكسان باشد .
د – از گذاشتن هرگونه علامتي بر روي پرسشنامه خودداري نماييد .
هـ – سعي كنيد در پاسخنامه در برابر همه جمله ها علامت بگذاريد .

 

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 18

 

دانلود مستقیم و رایگان تست شخصیت مینه سوتا

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج