آزمون رایگان عزت نفس کوپر اسمیت

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-azmoon

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
58 ماده

 

هر یک از سوالات زیر را با دقت مطالعه فرمایید . در صورتی که هر کدام از آن ها باوضعیت فعلی شما مطابقت دارد ، به آن پاسخ بلی بدهید و چنان چه در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ خیر یدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید .

 

نمونه سوالات:
1- بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم .
2- از خود خیلی مطمئن هستم .
3- اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم .
4- من دوست داشتنی هستم .
5- با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم .
6- هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم .

 

خصوصیات این آزمون

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان آزمون عزت نفس کوپر اسمیت