پرسشنامه رایگان آزمون طبقه بندی گوکلن

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آزمون طبقه بندی گوکلن

این پرسشنامه شامل 24 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف آزمون طبقه بندی گوکلن طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آزمون طبقه بندی گوکلن

آزمون رایگان طبقه بندی گوکلن

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

آزمون طبقه بندی گوکلن

Gauquelin’s Classification Inventory

در ادامه این متن ، 24 دسته شش تایی به شما ارئه می شود . در هر دسته شش تایی شما باید دو واژه را که به نظرتان کاملا متفاوت از چهار مورد دیگر است ، مشخص کنید.

به مثال های زیر توجه کنید:

 مثال اول : الف- ایده ،ب – احساس، ج- هوس، د- لذت، هـ- تفکر، و- هیجان

مثال دوم : الف- باریک، ب – تنگ، ج- پهن، د- فشرده، هـ- بالا، و- پایین

در مثال اول ، “الف” و “هـ” پاسخ های مورد نظر هستند زیرا این دو مورد ، مربوط به مسائل فکری هستند و چهار مورد دیگر مسائل عاطفی . در مثال دوم، “هـ” و “و” که نشان دهنده بعد عمودی است ، پاسخ صحیح شناخته می شود .

تذکر : ممکن است شکل دیگری از تقسیم بندی به دو گروه، به نظرتان منطقی تر بیاید. با این وجود، شما رابطه ای را که به نظرتان روشن تر و قاطع تر است انتخاب کنید .

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون طبقه بندی گوکلن

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج