آزمون رایگان ضرب المثل ها

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

آزمون ضرب المثل ها
Proverbial Test

حمزه گنجی
در این زیر 25 ضرب المثل ایرانی خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است . صحیح ترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید . اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی مواجه شدید ، زیاد معطل نشوید ، چون بیشتر از 5 دقیقه وقت ندارید .
1- زیر پای کسی نشستن :
‌أ- با گفتار دروغ فریفتن ‌ب- زیر پای کسی را کشیدن
‌ج- با مهارت راز پرسیدن ‌د- با خطر روبه رو کردن

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

دانلود مستقیم و رایگان آزمون ضرب المثل ها