پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آزمون ضرب المثل  ها

این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی آزمون ضرب المثل  ها طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آزمون ضرب المثل  ها

آزمون رایگان ضرب المثل ها

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

آزمون ضرب المثل ها

Proverbial Test

حمزه گنجی

در این زیر 25 ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است . صحیحترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید . اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی مواجه شدید ، زیاد معطل نشوید ، چون بیشتر از 5 دقیقه وقت ندارید .

1-     زیر پای کسی نشستن :

‌أ-        با گفتار دروغ فریفتن
‌ب-    زیر پای کسی را کشیدن
‌ج-     با مهارت راز پرسیدن
‌د-      با خطر روبه رو کردن

2-     زنگوله پای تابوت است :

‌أ-        بی کس و کار است
‌ب-    بی پدر و مادر است
‌ج-     کودک خردسال پیرمرد است
‌د-      در انتظار مرگ نشسته است

3-     آب که آمد تیمم برخاست :

‌أ-        چون که اصل آمد بدل را ارزش نیست

‌ب-    تیمم باطل است آنجا که آب است

‌ج-     آب مایه پاکیزگی انسان است

‌د-      تیمم در فقدان آب لازم است

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون ضرب المثل ها

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج