آزمون رایگان حساسیت خانواده به فرزند

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

آزمون حساسیت خانواده به فرزند

خواهشمند است پس از خواندن هر سئوال ، درجه توافق خود را با كشيدن يك ضربدر روي شماره أي كه با احساس شما بيشترين مطابقت را دارد ، در پاسخنامه مشخص كنيد . درجه توافق به صورت نمرات زير بيان مي گردد .
1= كاملا موافقم 2= موافقم 3= مطمئن نيستم 4= مخالفم 5= كاملا مخالفم

1- وقتي فرزندم چيزي را مي خواهد معمولا سعي مي كنم كه آن را به دست بياورم .
2- فرزندم آنقدر فعال است كه مرا به كلي درمانده كرده است .
3- فرزندم نامنظم به نظر مي رسد و به سادگي حواسش پرت مي شود .
4- نسبت به اغلب بچه هاي ديگر ، تمركز و توجه براي فرزندم مشكل است .
5- فرزندم مي تواند بيش از ده دقيقه خود را با يك اسباب بازي مشغول كند .
6- بيش از حد انتظار من حواس فرزندم پرت است .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون حساسیت خانواده به فرزند