آزمون رایگان ترس

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-azmoon

آزمون ترس

Phobia Questionnaire : James Geer
برای هر عبارت دور عددی که شدت ترس شما را نسبت به موضوع یا موقعیت گفته شده در عبارت را نشان می دهد، خط بکشید. ار مقیاس زیر استفاده کنید .
7
6
5
4
3
2
1
وحشت
خیلی زیاد
زیاد
کم و بیش
کم
خیلی کم
هیچ
 
نمونه سوالات:
 
1.        شئ تیره
1  2  3  4  5  6 7
2.        مسافرت با ماشین
1  2  3  4  5  6 7
3.        بدن مرده
1  2  3  4  5  6 7
4.        خفه کردن
1  2  3  4  5  6 7
5.        مردودی در امتحان
1  2  3  4  5  6 7
6.        ابله به نظر رسیدن
1  2  3  4  5  6 7

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون ترس