پرسشنامه رایگان آزمون اضطراب کتل

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل

این پرسشنامه شامل 40 سوال است. و با هدف بررسي اثر سروصدا (مداوم و متناوب) برعملكرد حل مساله (ساده و پيچيده) دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آزمون اضطراب کتل