پرسشنامه رایگان پنج عاملي نئو

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پنج عاملي نئو

این پرسشنامه شامل60 سوال متفاوت بوده و با هدف تاثير فيلمهاي معناگرا با توجه به شاخص هاي شخصيتي بر نگرش مذهبي و احساس معنابخش بودن زندگي دانشجويان مقطع كارشناسي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پنج عاملي نئو

نظرات