پرسشنامه رایگان پنج عاملی نئو

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پنج عاملی نئو

این پرسشنامه شامل۶۰ سوال متفاوت بوده و با هدف تاثیر فیلمهای معناگرا با توجه به شاخص های شخصیتی بر نگرش مذهبی و احساس معنابخش بودن زندگی دانشجویان مقطع کارشناسی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پنج عاملی نئو

نظرات