پرسشنامه رایگان قضاوت اخلاقی

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه قضاوت اخلاقی

این پرسشنامه شامل 10 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی قضاوت اخلاقی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه قضاوت اخلاقی

نظرات