پرسشنامه رایگان عملکرد حافظه مربوط به آینده

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد حافظه مربوط به آینده

این پرسشنامه شامل تعدادی کلمه و واژه می باشد. همچنین یک مقیاس چهار درجه ای نیز ارائه شده است. که هر کلمه یا واژه را بر حسب میزان آسانی یا مشکل بودن آن از لحاظ به خاطر سپردن و یادآوری با توجه به مقیاس مربوط علامت می زنید و این پرسشنامه با هدف بررسی و مقایسه عملکرد حافظ مربوط به آینده و بازشناسی در بیماران دارای اختلال وسواس/ جبری از نوع شمارش و وارسی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  عملکرد حافظه مربوط به آینده

نظرات