پرسشنامه رایگان طرز تفکر (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی)

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه طرز تفکر (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی)

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بوده و با هدف بررسی ارتباط طرز تفکر (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی) و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان طراحی شده  است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طرز تفکر (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی)

نظرات