پرسشنامه رایگان دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (‎(ICT

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (‎(ICT

این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال بوده و با هدف ارزشیابی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت ‏‎(ICT)‎‏از نظر شرکت کنندگان در این دوره‌ها در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (‎(ICT

نظرات