پرسشنامه رایگان دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت (‎(ICT

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت (‎(ICT

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت ‏‎(ICT)‎‏از نظر شركت كنندگان در اين دوره‌ها در حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت (‎(ICT

نظرات