پرسشنامه رایگان استرس های روزانه

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس های روزانه

این پرسشنامه شامل 62 سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه خرده استرس های روزانه و شكایت جسمانی در دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس های روزانه 

پ

نظرات