پرسشنامه رایگان نارسایی توجه با بیش فعالی ADHD از دیدگان والدین

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نارسایی توجه با بیش فعالی ADHD از دیدگان والدین

این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال بوده و با هدف پرسشنامه رایگان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کار آمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی از دیدگان معلمان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نارسایی توجه با بیش فعالی ADHD از دیدگان والدین

نظرات