پرسشنامه رایگان خلق و خوی [اجتماعی]

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

Sociability and Activity and Emotionality Scale (EASS). By Arnold Buss & Robert Plomin.

به هر عبارت امتیازی از ۱ تا ۵ تعلق می گیرد، ۱ برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست و ۵ برای عباراتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است .

۱٫        من دوست دارم با مردم باشم.

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۲٫        معمولا به نظر می رسد که من عجله دارم.

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۳٫        من به راحتی می ترسم.

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۴٫        من غالبا اندوهگین می شوم.

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۵٫        وقتی من ناراحت هستم ، اجازه می دهم مردم فورا آن را بدانند.

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۶٫        من قدری تنها هستم.

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

 

نظرات