مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

banner-questionnaire

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

چارلز ئی . کینگ، و اندرو کریسچنسن
Relationship Events Scale (RES)
در اینجا فهرست رویدادهایی آمده که در بسیاری از روابط رخ می دهد . اگر هر یک از این رویدادها در رابطه شما رخ داده است در مقابل آن “ص” صحیح و اگر رخ نداده است “غ” (غلط) بنویسید .
۱- نامزدم مرا با کلمات محبت آمیز (مانند عزیزم ، محبوبم و نظایر آن ها) خطاب می کتد . …
۲- نامزدم به من می گوید : “دوستت دارم” . …
۳- نامزدم با هیچ کس جز من به سینما نمی رود . …
۴- ما درباره احتمال عروسی مان بحث کرده ایم . …
۵- نامزدم به دیدار خانواده من می آید . …
۶- من به نامزدم بیش از یک سوم حقوقم را برای مدتی بیش از یک هفته قرض داده ام . …

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی 

 

نظرات