پرسشنامه رایگان سبک های دفاعی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک های دفاعی

Defense Styles Questionnaire (DSQ)
پرسشنامه حاضر در برگیرنده عبارت هایی در مورد نگرش شخصی شماست، بدین خاطر پاسخ های درست و غلط در آن وجود ندارد. لطفا میزان موافقت خود را با جمله های زیر با انتخاب یکی از گزینه های مقیاس زیر مشخص نمایید.
کاملا مخالفم =1 …2 … 3 …4 … 5 … 6…. 7 … 8  … 9= کاملا مواقم
1.     من از کمک کردن به دیگران احساس رضایت می کنم و اگر این فرصت از دست برود غمگین می شوم.
2.     قادرم تا پیدا شدن فرصتی مناسب برای حل یک مشکل، آن را از ذهنم بیرون کنم.
3.     از طریق انجام کاری سازنده و خلاق مثل نقاشی یا ساختن وسائل چوبی با اضطرابم کنار می آیم.
4.     قادرم برای هر آن چه که انجام می دهم دلایل خوبی پیدا کنم.
5.     تقریبا به سادگی قادرم خودم را بخندانم.
6.     مردم تمایل دارند با من بد رفتاری کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک های دفاعی

نظرات